NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
parafráze
nepřímá citace
V odborné literatuře: Vyjádření stejné informace, myšlenky nebo obsahu jiným způsobem, zejména přeformulování cizí myšlenky vlastními slovy, např. parafráze cizího výroku (na konec parafráze se uvádí bibliografická citace zdroje, z něhož autor parafráze vychází, aby nedošlo k plagiátorství).
[KRČÁL-TEPLÍKOVÁ-2014:30,příl.10]
[LORENC-2015]
[PAVERA-VŠETIČKA-2002:265]
[LEDERBUCHOVÁ-2002:221-222]
[SLOVNÍK-1984:263-264]
[KŘIVÁNEK-KUPCOVÁ-PETERKA-1994:34]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK II.-1995:565]
[FILIPEC-2012:262]
[SLOVNÍK-2011:526]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 66 / 000016675.htm ]