NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
knižní fond
Dílčí fond knihovny obsahující pouze knihy. Někdy může být zcela totožný s knihovním fondem.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:33]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:199]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 66 / 000016692.htm ]