NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
právo na odměnu za půjčování
právo veřejného půjčování (nespr.)
Právo autorů na finanční odměnu za půjčování jejich děl veřejnosti prostřednictvím knihoven. Toto právo se uplatňuje v zemích Evropské unie, ale také například v Austrálii, Kanadě, Izraeli nebo na Novém Zélandu. Obvykle se jedná nejenom o odměny za půjčování knih, ale také jiných typů dokumentů (například audiovizuálních dokumentů). V některých zemích mají na odměnu nárok také například dědici či nakladatelé.
[PLR-2015]
[VEŘEJNÉ VÝPŮJČNÍ PRÁVO-1997]
[COMMITTEE-2005]
[MATUŠÍK-2005]
[PARKER-2005:279-281]
[PRÁVO VEŘEJNÉHO PŮJČOVÁNÍ]
[JANSOVÁ-2015]
[AZ-2000:2014:§37, Příloha č.1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 67 / 000016742.htm ]