NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
trvalý identifikátor
perzistentní identifikátor
Identifikátor používaný k trvalému a jednoznačnému určení tištěného nebo elektronického zdroje (např. ISBN nebo DOI), osob apod.
[CUBR-VAŠEK-2013:214-217]
[VAŠEK-CUBR-2015]
[CUBR-ET-AL-2016]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 67 / 000016782.htm ]