NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sirotčí repozitář
Digitální repozitář sloužící k ukládání dokumentů v režimu zelené cesty otevřeného přístupu těm vědeckým pracovníkům, kteří nemohou využívat institucionální nebo oborový repozitář.
[BARTOŠEK-2016-1:249]
[BARTOŠEK-2016-2:24]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 67 / 000016788.htm ]