NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
platinová cesta otevřeného přístupu
Model otevřeného přístupu založený na publikování vědeckých článků, kdy nejsou požadovány poplatky ani po autorech, ani po čtenářích, tzn., že náklady na vydání jsou hrazeny prostřednictvím dotací, grantů, sponzorů apod. a obvykle se na vydání podílejí dobrovolníci.
[OPEN ACCESS BELGIUM-2016]
[BEALL-2015-2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 68 / 000016805.htm ]