NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální humanitní vědy
humanitní obory v digitálním prostředí, využití digitálních technologií v humanitních vědách
Oblast vědy a výzkumu zabývající se využíváním digitálních metod, nástrojů a zdrojů k vědeckému bádání v humanitních oborech.
[LEXICO]
[LHOTÁK-2019]
[CZADH-2021]
[KVANTITATIVNÍ-2021]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 68 / 000016846.htm ]