NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
digitální gramotnost
Schopnost jedince vyhledat, pochopit, interpretovat, používat a vytvářet digitální informace a efektivně a bezpečně využívat digitální technologie.
[STRATEGIE DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI-2015]
[US DIGITAL LITERACY-2015]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 68 / 000016850.htm ]