NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
prosazování zájmů knihoven
prosazování knihoven, advokacie knihoven (nespr.)
Dlouhodobý kontinuální proces zdůrazňování významu knihoven u jejich zřizovatelů, uživatelů a dalších zainteresovaných osob a ovlivňování jejich postojů ke knihovnám za tím účelem, aby tyto osoby podporovaly knihovny aktivně a jednaly v zájmu knihoven.
[ADVOCACY-1-2018]
[ADVOCACY-2-2018]
[RICHTER-2018]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 68 / 000016899.htm ]