NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zvuková kartridž
audiokartridž
Plastové pouzdro obsahující obvykle jednu cívku, na níž je v souvislé smyčce navinut magnetofonový pásek umožňující záznam a reprodukci zvuku, tj. konce pásku jsou navzájem spojeny, aby umožňovaly nepřetržité přehrávání bez převíjení pásku.
[RDA-2015:Glossary-4]
[ISBD(NBM)-1996:68-70]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 69 / 000016957.htm ]