NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
filmová kartridž
Plastové pouzdro obsahující obvykle jednu cívku, na níž je v souvislé smyčce navinut film umožňující záznam a reprodukci zvuku a obrazu, tj. konce filmu jsou navzájem spojeny, aby umožňovaly nepřetržité přehrávání bez převíjení filmu.
[RDA-2015:Glossary-22]
[ISBD(NBM)-1996:68]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 69 / 000016959.htm ]