NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mikrofilmová kartridž
Plastové pouzdro obsahující obvykle jednu cívku, na níž je navinut mikrofilm v souvislé smyčce, tj. konce mikrofilmu jsou navzájem spojeny, aby umožňovaly nepřetržité přehrávání bez převíjení mikrofilmu.
[RDA-2015:Glossary-32]
[ISBD(NBM)-1996:68]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 69 / 000016960.htm ]