NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dílo (entita)
Intelektuální nebo umělecký výtvor. Je chápáno v abstraktní rovině, bez souvislosti s jakýmkoli materiálním objektem. Realizuje se prostřednictvím jednotlivých vyjádření a je ztělesněno prostřednictvím různých provedení. Dílo může, nikoli musí, mít více vyjádření a totéž platí o provedení. Určit hranice mezi jednotlivými díly může být obtížné, za jedno dílo se obvykle považuje i překlad, přepis, menší úprava nebo opatření filmu titulky v jiném jazyce. Za samostatné dílo se naopak považuje dramatizace, parafráze, adaptace pro děti apod.
[FRBR-2002:10,14-15]
[RDA-2015:Glossary-65]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:18]
[IFLA LRM-2017:2-4,9-10]
[DROBÍKOVÁ-2002:153-167]
[USTANOVENÍ-2017:5]
[BRATKOVÁ-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 70 / 000017000.htm ]