NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vyjádření (entita)
exprese
Intelektuální nebo umělecká realizace díla pomocí znaků, zápisů nebo zvukových či obrazových záznamů. Způsob vyjádření je podstatnou vlastností vyjádření, proto jakákoliv jeho změna znamená jiné vyjádření díla. Např. překlad do jiného jazyka, převod textu do zvukové podoby apod. je jiné vyjádření téhož díla. Vyjádření je stejně jako dílo abstraktní entita, to znamená, že k němu nepřináleží žádný materiální objekt.
[FRBR-2002:10,14-17]
[RDA-2015:Glossary-21]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:18]
[IFLA LRM-2017:2-4,9-10]
[DROBÍKOVÁ-2002:153-167]
[USTANOVENÍ-2017:4]
[BRATKOVÁ-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 70 / 000017001.htm ]