NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
provedení (entita)
zhmotnění, ztělesnění, manifestace
Fyzická podoba vyjádření díla, tj. ztělesnění vyjádření díla. Zahrnuje široký okruh dokumentů, např. rukopisy, knihy, periodika, mapy, zvukové záznamy, videozáznamy apod. Změna fyzické podoby znamená nové provedení vyjádření díla, např. použití jiného typu či velikosti písma, jiného formátu, jiného materiálu apod. Za samostatné provedení se považuje nové knižní vydání, vydání zvukového záznamu na různých nosičích (gramofonová deska, CD) apod. Na rozdíl od díla a vyjádření je provedení vždy konkrétní entitou. Provedení může ztělesňovat soubor děl, jednotlivé dílo nebo část jednoho díla a může se vyskytovat v jedné nebo více fyzických jednotkách.
[FRBR-2002:10,17-19]
[RDA-2015:Glossary-30]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:18]
[IFLA LRM-2017:2-4,9-10]
[DROBÍKOVÁ-2002:153-167]
[USTANOVENÍ-2017:4]
[BRATKOVÁ-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 70 / 000017002.htm ]