NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jednotka (entita)
exemplář
Jednotlivý exemplář provedení. Jedná se obvykle o jeden materiální objekt, např. jeden výtisk knižní monografie, jeden CD zvukového dokumentu apod. V případě vícesvazkového souboru je za jednotku považován celek, např. třísvazkový soubor knižního vydání nebo soubor kompaktních disků. Stejně jako provedení je jednotka vždy konkrétní entitou.
[FRBR-2002:10,19]
[RDA-2015:Glossary-28]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:18]
[IFLA LRM-2017:2-4,9-10]
[DROBÍKOVÁ-2002:153-167]
[USTANOVENÍ-2017:4]
[BRATKOVÁ-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 70 / 000017003.htm ]