NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
ontologický závazek
Domluvený (odsouhlasený) předpoklad, pravidlo anebo omezení týkající se sémantiky ontologie. Uplatňuje se při pojmové reprezentaci skutečnosti (konceptualizaci) a jejím vyjádření určitým jazykem, při konstrukci ontologie a během jejího používání lidmi i stroji (agenty).
[GRUBER-2009c]
[ZDRÁHAL-2013:33]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 70 / 000017090.htm ]