NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bibliografická entita
bibliografický zdroj (entita)
Součást pojmového modelu bibliografického univerza FRBR (IFLA LRM). Zahrnuje entity dílo, vyjádření, provedení a jednotka. Bibliografická entita je modelem produktu intelektuální nebo umělecké činnosti člověka. Tento produkt může mít abstraktní i fyzickou formu a je předmětem bibliografického zpracování.
[INFORMAČNÍ STUDIA-2001]
[IFLA LRM-2017:2-4,9-10]
[USTANOVENÍ-2017:2-3]
[IFLA ICP-2017]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 71 / 000017109.htm ]