NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
tvůrčí prostor
Prostor v knihovně vyhrazený pro tvůrčí činnosti uživatelů a sdílení nástrojů a poznatků. Jedná se buď o činnosti spojené s digitálními technologiemi nebo o umělecké a řemeslné činnosti.
[WILLINGHAM-DE BOER-2015:xiii,1]
[JANSOVÁ-2017]
[BURKE-2014:1-7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 71 / 000017187.htm ]