NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katastr
V nejobecnějším smyslu označení pro jakýkoli registr osob, věcí, událostí a vlastností se vztahem k vymezenému území (např. katastr viničních tratí nebo lavin). V užším smyslu označuje informační systém s údaji o nemovitostech a s nimi souvisejících právních vztazích (např. urbář, pozemkový katastr, katastr nemovitostí).
[BUMBA-2007]
[MATES-1997]
[CATASTO-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 71 / 000017190.htm ]