NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
autorizovaný selekční údaj
autorizovaný přístupový bod, řízený selekční údaj
Preferovaný selekční údaj pro bibliografická či autoritní data. Je vytvořený a ustanovený bibliografickou agenturou podle přijatých standardů.
[USTANOVENÍ-2017:3]
[USTANOVENÍ-2009]
[STATEMENT ICP-2017]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 71 / 000017191.htm ]