NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kontrolovaný selekční údaj
kontrolovaný přístupový bod, řízený selekční údaj
Selekční údaj pro bibliografická a autoritní data. Zahrnuje autorizované preferované selekční údaje a jejich nepreferované varianty, např. variantní formy jména.
[USTANOVENÍ-2017:3]
[USTANOVENÍ-2009]
[STATEMENT ICP-2017]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 71 / 000017192.htm ]