NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nekontrolovaný selekční údaj
nekontrolovaný přístupový bod, neřízený selekční údaj
Selekční údaj, který není propojený s autoritními daty.
[USTANOVENÍ-2017:5]
[USTANOVENÍ-2009]
[STATEMENT ICP-2017]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 71 / 000017193.htm ]