NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
osoba
Součást pojmového modelu bibliografického univerza FRBR (IFLA LRM). Označuje fyzické, příp. fiktivní osoby ve vztahu k bibliografickým entitám. Jsou identifikované zvláštním jménem. Zahrnuje fyzické osoby odpovědné za intelektuální či umělecký obsah díla, příp. za jeho vyjádření, provedení či jednotku.
[RDA-TOOLKIT-2018]
[USTANOVENÍ-2017:4]
[USTANOVENÍ-2009]
[STATEMENT ICP-2017]
[BRATKOVÁ-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 71 / 000017198.htm ]