NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rodina
Součást pojmového modelu bibliografického univerza FRAD. Označuje fyzické osoby spřízněné narozením, sňatkem nebo jiným právním statusem vyjadřujícím rodinný vztah a charakterizuje jejich vztah k bibliografickým entitám.
[USTANOVENÍ-2017:4]
[USTANOVENÍ-2009]
[STATEMENT ICP-2017]
[BRATKOVÁ-2001]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017200.htm ]