NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
preferované jméno
preferovaná forma jména, autorizovaná forma jména
Forma jména zvolená pro autorizovaný selekční údaj reprezentující bibliografickou nebo autoritní entitu.
[USTANOVENÍ-2017:2,5]
[USTANOVENÍ-2009]
[STATEMENT ICP-2017]
[BRATKOVÁ-2001]
[FUNKČNÍ-2002:20]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017204.htm ]