NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
variantní jméno
variantní forma jména, alternativní forma jména
Forma jména nezvolená pro autorizovaný selekční údaj reprezentující bibliografickou nebo autoritní entitu.
[USTANOVENÍ-2017:5]
[USTANOVENÍ-2009]
[STATEMENT ICP-2017]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:43]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017205.htm ]