NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
našeptávač
automatické doplňování
Predikce textu v průběhu jeho psaní.
[WEBOPEDIA]
[WHATIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017232.htm ]