NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
CAPTCHA
plně automatický veřejný Turingův test k odlišení počítačů a lidí
Metoda používaná ve webových aplikacích k rozlišení lidí a robotického softwaru z důvodu ochrany před zneužitím. Obvykle se zakládá na identifikaci znaků ve zdeformovaném obrázku, může mít alternativní (nejčastěji zvukovou) podobu.
[WEBOPEDIA]
[SEARCHSECURITY]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017235.htm ]