NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
cloud computing
Distribuce výpočetní a ukládací kapacity pomocí počítačových sítí za účelem poskytnutí požadovaných hardwarových prostředků.
[LEXICO]
[CLOUD COMPUTING-2019]
[CAMERON-2019]
[IT GLOSSARY-2019]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017236.htm ]