NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
e-science
e-věda
Výpočetně náročná věda, která se provádí ve vysoce distribuovaném síťovém prostředí. E-science používá obrovské datové soubory.
[EDUTECH WIKI]
[DOBBS-2017]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017237.htm ]