NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
favicon
Ikon(k)a webové stránky, která se zpravidla zobrazuje na záložce/panelu náležející k prohlížené stránce (či v adresním řádku prohlížeče).
[WEBOPEDIA]
[SEARCHWINDOWSSERVER]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017238.htm ]