NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
OLTP
online transakční zpracování, online zpracování transakcí
Technologie zpracování údajů v databázích v podmínkách víceuživatelského provozu s důrazem na rychlost a bezpečnost.
[WEBOPEDIA]
[SEARCHDATACENTER]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017241.htm ]