NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
trvalý odkaz
Hypertextový odkaz vracející vždy stejný obsah, např. článek.
[WEBOPEDIA]
[TECHOPEDIA]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017242.htm ]