NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
OLAP
online analytické zpracování
Technologie pro vícerozměrnou analýzu dat uložených v databázi. Poskytuje např. analýzy časových řad nebo trendů.
[WEBOPEDIA]
[SEARCHDATAMANAGEMENT]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017243.htm ]