NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
push
Technika přenosu dat, který je iniciován na straně serveru a směřuje k zařízení uživatele. Může se používat pro přenos informací o nové poště, zpravodajských novinkách apod. - uživatel je informován automaticky.
[WEBOPEDIA]
[WHATIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017245.htm ]