NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
REST
Architektura rozhraní pro práci s daty v distribuovaném prostředí. Používá čtyři základní metody označované jako CRUD (Create, Retrieve, Update a Delete) - tedy metody pro vytváření, čtení, změny a výmaz dat. Přenosovým protokolem je HTTP.
[WEBOPEDIA]
[SEARCHMICROSERVICES]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017246.htm ]