NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
SEO
optimalizace pro vyhledávače
Techniky používané při tvorbě webových stránek s cílem dosažení co nejlepšího umístění ve výsledcích vyhledávačů.
[WEBOPEDIA]
[WHATIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017247.htm ]