NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
social networking
Použití specifických webových stránek/služeb nebo aplikací pro interakci s jinými uživateli nebo pro nalezení lidí s podobnými zájmy. Je spojeno s fenoménem sociálních sítí a sociálních médií, které umožňují být v kontaktu s přáteli, rodinou, kolegy, zákazníky apod. Účel použití může mít jak privátní, tak podnikatelský charakter.
[WEBOPEDIA]
[EDUTECH WIKI]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017250.htm ]