NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
XSLT
Transformační jazyk, který umožňuje pro dokumenty ve formátu XML definovat styly pro převod buď do jiných formátů (např. HTML, textového formátu), nebo do XML s jinou strukturou.
[WEBOPEDIA]
[SEARCHMICROSERVICES]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 72 / 000017252.htm ]