NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hmatová kniha
Publikace, jejíž obsah je prezentován prostřednictvím hmatové grafiky nebo kombinace hmatové grafiky a Braillova bodového písma za účelem manuálního využití osobami se zrakovým postižením.
[PRAVIDLA-2019]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017319.htm ]