NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtenářský klub
čtenářský kroužek
Skupina lidí, kteří se pravidelně scházejí, aby diskutovali o přečtených knihách. Tyto skupiny se scházejí např. v knihovnách, knihkupectvích, školách nebo na sociálních sítích.
[CHAABAN-SAWALHI-2018]
[ÁLVAREZ-ÁLVAREZ-2016]
[KLUBY KSIĄŻKI-2020]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017321.htm ]