NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
bakalářská práce
Vysokoškolská kvalifikační práce předkládaná za účelem získání akademického titulu "bakalář" nebo "bakalář umění" (v ČR zkratka "Bc." nebo "BcA." uváděná před jménem).
[111-1998:§45]
[SEDLÁČKOVÁ-1993:55]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017322.htm ]