NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rigorózní práce
Vysokoškolská kvalifikační práce předkládaná za účelem získání tzv. malého doktorátu (v ČR např. tituly "PhDr.", "JUDr." nebo "RNDr." uváděné před jménem).
[111-1998:§46]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017323.htm ]