NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jméno po otci
Jméno stojící mezi rodným jménem a příjmením a mající původ v rodném jménu otce. Je specifickým druhem patronyma. Vyskytuje se u několika slovanských národů: v bulharštině "baščino ime", v běloruštině jméno "po backu", v ukrajinštině "po baťkovi". U nás nejznámější je výraz "otčestvo" ve jménech ruského původu. Vzniká pomocí přípony -evič, -ovič, -ič u mužů (např. Aleksandr Sergejevič Puškin), -evna, -ovna, -inična u žen.
[CZECHENCY-2020]
[KLIMECKÁ-2018]
[JMÉNO-2021]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017324.htm ]