NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jméno po matce
Jméno stojící mezi rodným jménem a příjmením a mající původ v rodném jménu matky. Je druhem matronyma. Vyskytuje se v ruském prostředí, například Marjevna od Marie, Juljevna od Julie.
[CZECHENCY-2020]
[KLIMECKÁ-2018]
[JMÉNO-2021]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017325.htm ]