NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
matronymum
matronymikum
Jedna z částí osobního jména, která je odvozena od křestního jména matky či předků z matčiny strany, např. v ruském prostředí matčestvo (analog otčestva, ale méně časté). Ve formě matronymického příjmení se vyskytuje také v ukrajinské či židovské tradici a u některých národů jižní a jihovýchodní Asie (Indonésie, Nepál).
[CZECHENCY-2020]
[KLIMECKÁ-2018]
[JMÉNO-2021]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017326.htm ]