NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odvolání vědecké práce
odvolání vědecké publikace, odvolání vědeckého článku, stažení vědecké práce, stažení vědecké publikace, stažení vědeckého článku, retrakce vědecké práce, retrakce vědecké publikace, retrakce vědeckého článku
Akt, kdy je publikovaná vědecká práce veřejně označena jako neplatná, např. z důvodu dodatečného odhalení významných chyb.
[ODLIS]
[ANTHROPOLOGIA-2021]
[TRKA-2016]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017327.htm ]