NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronická identita
eIdentita, digitální identita (prokázání totožnosti)
Prostředek pro vzdálené prokázání totožnosti při využívání online služeb.
[EIDENTITA-2020]
[DOSKOČILOVÁ-2019]
[DIGITÁLNÍ IDENTITA-2015]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017368.htm ]