NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
elektronická identita
eIdentita, digitální identita (prokázání totožnosti)
Souhrn údajů, které jednoznačně identifikují konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu, jíž umožňují využívat online služby.
[EIDENTITA-2020]
[DOSKOČILOVÁ-2019]
[DIGITÁLNÍ IDENTITA-2015]
[JANSA-2011]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017368.htm ]