NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
plán správy dat
plán sdílení dat
Dokument popisující, jak bude nakládáno s daty během výzkumného projektu i po něm, především jaká data a jakým způsobem budou získána nebo generována, zpracována, uchována, využita a zpřístupněna či sdílena.
[DATA MANAGEMENT PLANS-2021-1]
[DATA MANAGEMENT PLANS-2021-2]
[HORIZON 2020-DM-2020]
[DATA MANAGEMENT-2021]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00001 / 73 / 000017370.htm ]